SIPGear IP-Telefonväxel

Funktioner i SIPGear växeln

 

Funktioner

SIPGear systemet har många funktioner och nedan anger vi några som ingår i systemet.

 

Telefonifunktioner

*  Vidarekoppla – direkt, vid ej svar eller upptaget till t ex mobil, röstbrevlåda

*  Samtal väntar

*  Plocka samtal från annan anknytning

*  Nummerpresentation

*  Trepartssamtal

*  Röstbrevlådor för varje användare eller grupp

 

Unified Messaging

*  Dina röstmeddelanden kommer som ljudfil till din e-postinkorg, det är bara klicka och lyssna

 

Svarsgrupper och köer

*  Automatisk telefonist

*  Svarsgrupper – skapa svarsgrupper i telefonväxeln ex ekonomi, support och kundtjänst, där varje användare
    kan tillhöra flera svarsgrupper

*  Svarsmenyer – IVR – den inringande får ett svarsmeddelande med erbjudande att välja svarsgrupp
    (tryck 1 för..., tryck 2 för…)

*  Egna röstprompter och hälsningsfraser spelas enkelt in

*  Köfunktion – ACD – flera distributionsstrategier till olika svarsgrupper. Välj mellan ring alla, längst ledig,
    turordning eller slumpmässig

*  Köinformation – köplats och uppskattad väntetid kan läsas upp för den inringande. Du kan också lägga till
    egna röstprompter med företagsinformation

 

Hänvisning och Talsvar

*  Hänvisning – Presence – via telefonen eller klientapplikationen kan du ange din frånvarostatus med orsak och återtid

*  Talsvar – vid hänvisad anknytning får den inringande besked om din frånvarostatus t ex ”Personen du söker är...
  och återkommer…”.Efter beskedet får den inringande valmöjligheten att lämna röstmeddelande eller bli kopplad till
  telefonist eller svarsgrupp

 

Övriga smarta funktioner

*  Call Back –den inringande får möjlighet att knappa in det nummer som han/hon vill bli uppringd på.

*  Inspelning av samtal –

*  Väntmusik – klassisk musik men du kan även spela upp MP3-fil med musik

*  Least Cost Routing – LCR – systemet väljer automatiskt val av billigaste operatör

*  Fjärranvändare – utflyttade anknytningar till t ex lokalkontor eller distansarbetare

*  Telefonregler – olika behörighetsnivåer för användare för att spärra t ex betalnummer och internationella samtal

*  Statistik – CDR – exportera samtalsdata för att skapa statistikrapporter